52: Problémy s diagnostickými funkciami (2022)

Ak máte diagnostické zariadenie LAUNCH, môžete si pozrieť aj tento článok.

 

Nasledujúce kroky riešia situáciu, ak máte v diagnostike funkciu a po jej spustení sa nevykoná, alebo ak funkciu vôbec nemáte (body 1+2). Postupy sú v zásade univerzálne, nie len pre naše zariadenia:

1. Použite naozaj najnovší softvér - vždy musíte mať nainštalovaný najnovšie vydanie softvéru, v prípade VCDS vyskúšajte aj anglickú verziu, ktorá zvykne byť o niekoľko mesiacov novšia (na PC môže ostať nainštalovaná spolu s českou verziou). Sťahuje sa TU a niekedy je dostupná aj testovacia Beta verzia (tá sa nemôže použiť so starým zariadením HEX-CAN). Aktualizácie na naše zariadenia Vám vieme dodať TU. Každé vydanie softvéru obsahuje aj opravy chýb / pridané podporované softvéry jednotiek, nie len úplne nové vozidlá / funkcie / jednotky. Aj 2 úplne rovnaké vozidlá s iným vydaním softvéru v riadiacej jednotke môžu mať na diagnostike odlišné funkcie / ich výsledky.

2. Dodržte správny postup a podmienky - ak chcete vymazať chyby, resetovať niektoré hodnoty, urobiť výmenu komponentu... vozidlo môže očakávať správne vstupne podmienky (stav dverí, kapota motora, zapaľovanie, teplota motora, ručná brzda, stlačenie spojky, napätie batérie, prázdna pamäť chýb...). Dôsledne a kompletne vždy čítajte všetky nápovedy v diagnostike (Autocom ich má pri výbere funkcií, VCDS v programe VIS...). Vo VCDS nemusia byť funkcie zautomatizované, pri niektorých môže vyžadovať napríklad zadanie všeobecného Loginu... znova sa stačí pozrieť na presný postup v programe VIS. Ak nájdete v programe VIS popis funkcie pre iný typ riadiacej jednotky / iný kód motora, tak nemusí fungovať.

3. Čítajte upozornenia - ak Vám diagnostika vypíše napríklad nesplnené podmienky - teplota motora... skúste ich splniť. Ak napríklad vo VCDS vypíše, že jednotka neprijala ID dielne / importéra / zariadenia... skúste ich zadať v nastaveniach. Spomenuté 3 údaje používajú na identifikáciu autorizované servisy, mimo nich si tam môžete zadať ľubovoľné čísla. Výnimočne sa stane, že riadiaca jednotka odmietne samé nuly (ktoré tam bývajú prednastavené) a preto funkcia neprechádza. Zadajte tam napríklad údaje 12345, 234, 34567 a uložte.

4. Vyskúšajte inú diagnostiku - niekedy je vyskúšanie iných typov zariadení najjednoduchší spôsob, ako si potvrdiť, či je chyba v samotnej diagnostike / vo vozidle.

5. Skontrolujte diagnostickú zásuvku vozidla - asi tretina problémov je spôsobená roztiahnutými / zatlačenými pinmi, hlavne ak bola v minulosti pripojená nevhodná čínska diagnostika (široké piny mimo normy). Výnimkou nie je ani poškodenie častým používaním / ohýbaním, kedy sa piny postupne roztiahnú. Môžete skúsiť iné diagnostické zariadenie / doplniť OBD2 predlžovačku, stačí malý rozdiel vo veľkosti pinov / ich polohe a spojenie môže fungovať. Ak sa pripojenie podarí, doporučujeme zásuvku opraviť / piny napružiť, inak budete nabudúce znova hľadať kde je problém.

6. Problém môžete nahlásiť výrobcovi - každý výrobca diagnostiky má spôsob, akým preberá hlásenia/požiadavky od zákazníkov (len ak používate najnovšiu verziu programu a aktuálne zariadenie - nie staršie ako napríklad HEX-CAN, Autocom CDP (bez pluska), DS150 (bez písmena E)):

Žiadny z výrobcov neponúka bezplatnú pomoc pri oprave vozidla / hľadaní vadného dielu / vysvetlení funkcie komponentov... našťastie v dnešnej dobe internetu nie je problém do pár minút nájsť množstvo zverejnených riešení / doplnkových informácií k väčšine chýb / problémov (zvyčajne v anglickom jazyku), alebo využiť lacné poradenstvo, ako napríklad portál FCDAk ale máte problém s inštaláciou softvéru / ovládačov, alebo s úplnou nefunkčnosťou zariadenia... najrýchlejšie by Vám mal pomôcť samotný predajca zariadenia (info pre našich zákazníkov).