Softvér / Aktualizácie

- Aktualizácia zariadeni MultiTool UHDS a Carprog prebieha automaticky, pre rozšírenie o nové funkcie nás kontaktujte emailom.

- Aktualizácia zariadení SECONS FCom/ F-Com/ FiCom/ RenCom/ BimCom/ PSACom/ ToCom... je bezplatná, postupujte podľa priloženého návodu a stiahnite si program zo stránky výrobcu.

- Pre aktualizáciu zariadení neuvedených na tejto stránke použite dodanú licenciu / kontaktujte nás emailom.