Aktualizácia LAUNCH

Cena: VYBERTE EUR
Možnosť dodania cez platcu DPH (cena je s DPH).
Pridať do košíka

Pre tento produkt si môžete vybrať dopravu emailom - 0EUR. Dodávame aj cez platcu DPH (cena je s DPH).

Aktualizácia originálnych európskych zariadení sú rozdelené do 3 kategórií:

Jednoduchšie zariadenia Creader Professional MOT / MOT II / MOT III / MOT IV

Profesionálne zariadenia Pro / Pro3 / Euro Pro / Euro Pro4 / Euro Pro5 / Euro Turbo / Euro Turbo II

Profesionálne zariadenia s flashovaním softvéru Euro TAB / Euro TAB II / Euro TAB III

Taktiež robíme aktualizáciu pre zariadenia so softvérom na nákladné vozidlá (HD).

Výber urobte na pravej strane pri vkladaní do košíka, potom sa zobrazí cena. Do poznámy v objednávke uveďte sériové číslo zariadenia + jeho typ a po úhrade faktúry (pošleme emailom, neskôr môžeme aj poštou) Vám dodáme aktivačný kód - tento vložíte priamo do diagnostiky a automaticky bude pridané ďalšie obdobie aktualizovania. Nové aktualizácie budú platiť od dňa aktivácie, takže neplatíte žiadne doplatky za vynechané obdobie.