40: LAUNCH - riešenie problémov s funkciami (2024)

Ak má zariadenie výrobcu LAUNCH (profesionálna rada X431 EURO) problém so spojením s jednotkou / vozidlom / s niektorou funkciou, môžete vyskúšať:

0. Urobte všetky aktualizácie a reštart - chyba môže byť už dávno vyriešená, ale to skontrolujete len na najnovšom softvéri. Reštart po aktualizácii je vhodné urobiť, aby na pozadí nebežali žiadne iné procesy.

1. Vyskúšať inú možnosť - ak napríklad robíte reset DPF a nefunguje cez resetovací softvér, skúste otvoriť klasicky značku vozidla, spojiť sa motorom a následne v špeciálnych funkciách nájsť ponuku pre servis DPF. Platí to aj opačne - ak nefunguje funkcia pod značkou, skúste v hlavnom menu použiť ponuku servisných funkcií. Niekedy sa stane, že softvéry značiek a softvéry resetovacích funkcií sú odlišné a jeden z nich má novšiu ponuku. Ďalej ak je problém spojiť sa s autom, skúste automatickú identifikáciu / manuálny výber vozidla / výber iného podobného modelu, alebo značky z rovnakého koncernu. 

2. Poslať spätnú väzbu výrobcovi - po každej diagnostike / pokuse o diagnostiku si zariadenia LAUNCH z profesionálnej rady X431 EURO ukladajú dáta. V hlavnom menu spustíte "Zpětná väzba diagnózy" (názov môže byť mierne odlišný), vyberiete záznam diagnostiky s ktorou ste mali problém, vyplníte doplňujúce informácie aby výrobca vedel čo má riešiť a odošlete tento feedback. Informácia o odoslaní a priebehu riešenia feedbacku bude v zariadení. Je potrebné robiť diagnostiku na najnovšom softvéri.

3. Vyskúšajte starší softvér - keďže aktualizáciami sa v softvéri môže objaviť aj nová chyba, výrobca ponechal možnosť v časti "Aktualizace softwaru" stiahnúť staršie verzie. Otvorte túto časť, označte softvér, ktorých chcete stiahnuť v staršej verzii, vyberte z rozbaľovacieho menu verziu a začnite sťahovanie. Po dokončení by sa po výbere značky v menu mali objaviť viaceré nainštalované verzie, vyskúšajte tú, ktorú ste práve stiahli (staršiu).

Ak bude funkcia fungovať, bude veľmi dobré ak pošlete výrobcovi feedback podľa bodu 1 (na nefunkčnom softvéri) aj s popisom kde uvediete staršiu verziu, na ktorej funkcia funguje. Tieto 2 možnosti môžu byť dostupné aj v niektorých iných zariadeniach nižšej rady, ako napríklad CRP MOT.

4. Vyskúšajte inú diagnositku - aby ste overili, či má problém len Launch, alebo je problém vo vozidle.