38: SECONS - logovanie pri probléme (2021)

Ak má zariadenie výrobcu SECONS problém so spojením s jednotkou/vozidlom, môžete poslať log výrobcovi, aby pripravil riešenie (zariadenia FiCOM, FCOM, RenCOM, PSACOM, PoCOM, HiCOM, BimCOM...). Postupujte podľa návodu:

 

1. Vyskúšajte najčastejšie riešenia problémov:

 • Ak máte problém s úplnou nefunkčnosťou, skúste iný PC. Ak je problém len niektorá funkcia / spojenie s niektorou jednotkou, skúste ďalšie kroky.
 • Nainštalujte si najnovší program http://www.obdtester.com/cz/download - prihlasovacie meno je seriové číslo uvedené priamo na zariadení, heslo nezadávajte žiadane. Aktualizácie sú časté a bezplatné. Len s najnovším softvérom môžete skúšať ďalšie kroky riešenia.
 • V nastaveniach najnovšieho programu urobte aktualizáciu firmvéru pripojeného zariadenia.
 • Program spustite ako administrátor - pravým tlačidlom na ikonu a voľba "Spustiť ako správca" (alebo obdobný názov). Novšie systémy - Windows 7/8/10 môžu obmedzovať funkcie programu, ak nie je spustený touto voľbou.
 • Skúste spojenie s jednotkou cez "Auto Scan" aj cez manuálny výber vozidla / jednotky.

 

2. Ak body v prvom kroku nepomohli, môžete požiadať o pomoc výrobcu:

 • Otvorte Nastavení a zaškrtnite "Mód ladení".
 • Skúste sa spojiť s problematickou jednotkou a urobte "Snapshot" (Identifikace řídicí jednotky → Ulož info o jednotce).
 • Ulože "Ladící záznam" - po problematickej operácii (spojenie, čítanie chýb, špeciálna funkcia, livedata... s čím máte problém) sa vráťte do menu a vyberte Nastavení → Uložit ladící záznam.
 • Pošlite výrobcovi na email support@secons.com
  • Informácie o vozidle (VIN, model, rok výroby, typ / kód motora)
  • Snapshot (súbor, ktorý ste vytvorili)
  • Ladíci záznam (súbor, ktorý ste vytvorili)