Univerzálne zariadenia

Launch, Autocom, Autel MaxiDiag, V-checker...
Diagnostické zariadenia s podporou pre viac ako 1 koncern.