67: Emulátor katalyzátora - možnosti, výber

Pri výbere emulátora katalyzátora pre Váš prípad sa musíte riadiť výsledkom diagnostiky. Emulátory sú určené len pre autoservisy a majiteľov vozidiel s vybavením a vedomosťami na diagnostiku / inštaláciu. Emulátory Vám neznížia emisie, môžu pomôcť len dostať auto do normálnej prevádzky, bez núdzového režimu a chýb v pamäti. Ak na emisnej kontrole bude zistené prekročenie CO, pravdepodobne Vám nezostane iná možnosť, ako oprava vozidla.

 

A. Emulátor katalyzátora 2 https://www.autodiagnostika.jantolak.sk/?352,emulator-katalyzatora-2

Jednoduché nadstavce, ktoré ovplyvňujú meranú hodnotu zadnej lambdy (emulujú účinky katalyzátora na výfukové plyny). Ak máte len chybu účinnosti katalyzátora, nie samotnej lambdy / vyhrievania, môže Vám pomôcť.

B. Elektronický emulátor katalyzátorahttps://www.autodiagnostika.jantolak.sk/?297,emulator_katalyzatora

Kompletné nahradenie signálu zadnej Lamda sondy je možné pri vadnej lambde. Musíte napr. diagnostikou zistiť typ sondy (výstupné napätie) a podľa neho emulátor cez počítač nastaviť. Pre nahradenie vyhrievania je potebné použiť vhodný výkonový odpor.

C. Softvérové vypnutiehttps://www.autodiagnostika.jantolak.sk/?upravy-softveru,323

Kontrolu účinnosti katalyzátora / úplné vypnutie 2. lambda sondy vieme na niektorých vozidlách urobiť aj softvérovo. Kontaktujte nás / niektorého z úpravcov s informáciami o vozidle / riadiacej jednotke a zistíme možnosti.

 

Emulátory katalyzátora sa nedajú použiť na prednú sondu.

 

Upozornenie - myslite aj na to, že:
- vozidlo so zvýšenou úrovňou CO vo výfukových plynov môže byť životu nebezpečné najmä v uzavretých priestoroch
- vysoké emisie CO niekedy nie sú spôsobené zlým katalyzátorom, ale príliš bohatou zmesou = iným zdrojom problému
- kontrola vozidiel (prísnejšia ako u nás) môže v zahraničí prebiehať aj priamo na ceste
- všetky úpravy emisného systému sú zakázané a robíte ich na vlastné riziko