Diagnostika OBD1 Mazda

Diagnostika starších automobilov Mazda pomocou blikacieho kódu (bez prístroja).

  • vypnout zapalování
  • propojit na konektoru GND a TEN (obr.)
  • zapojit LED diodu/ziarovku na FEN a B+ (obr.) (LED preventivnì s odporem)
  • + kontakt LED by mìl být na B+
  • zapnout zapalování
  • počítat probliknutí LED

Chybový kódy jsou dvoumístný, takže počet dlouhých rozsvícení LED udává první číslici (levou) a počet krátkých rozsvícení druhou číslici(pravou). Není mezi tím žádná pauza, takže je tøeba dávat pozor. Pokud je ECU bez chyb, po paipojení a zapnutí klíčku LED cca 1s sviti a pak zhasne


Chybový kódy:

01 Ignition pulse
02 Engine speed (RPM) senzor/crankshaft (CKP) senzor- Ne- signal
03 Camshaft position (CMP) senzor - G-signal
04 Camshaft position (CMP) senzor - G-signal
05 Knock senzor (KS)
06 Vehicle speed senzor (VSS)
08 ass air flow(MAF) senzor / volume air flow (VAF) senzor
09 Engine coolant temperature (ECT) senzor
10 Intake air temperature (IAT) senzor
11 Intake air temperature (IAT) senzor
12 Throttle position (TP) senzor
14 Barometric pressure (BARO) senzor
15 Heated oxygen senzor (HO2S) - LH
16 Exhaust gas recirculation (AGR) senzor
17 Oxygen senzor (O2S) / Heated oxygen senzor (HO2S)
23 Heated oxygen senzor (HO2S) -RH
24 Heated oxygen senzor (HO2S) -RH
25 Fuel pressure regulator control solenoid
26 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
28 Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid - vacuum
29 Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid - vent
34 Idle air control (IAC) valve
35 Fuel pressure regulator control solenoid 2
41 Intake manifold air control solenoid 1
46 Intake manifold air control solenoid 2
55 Speed senzor - AT torque converter
56 Temperature senzor - AT
60 Solenoid valve - 1-2 shift AT
61 Solenoid valve - 2-3 shift AT
62 Solenoid valve - 3-4 shift AT
63 Solenoid valve - lock-up AT
64 Solenoid valve - 3-2 shift AT
64 Engine coolant blower motor relay - K8-DOHC
65 Lock-up control solenoid valve (AT)
66 Line pressure solenoid (AT)
67 Engine coolant blower motor relay - 1/low temperature
68 Engine coolant blower motor relay - high temperature
69 Engine coolant blower motor temperature senzor


Vymazání chybového kódu:

  • vypnout zapalování
  • odpojit baterku (stačí zem)
  • zmáčknout brzdový pedál min. 3 sekundy
  • zapojit baterku (doporučuje se zaplím zapalováním skrz airbagy)