Diagnostika OBD1

V tejto sekcii nájdete postupy diagnostiky u vozidiel ktoré ešte nepodporovali normu OBD2. Ide hlavne o diagnostiku cez palubný počítač a vyblikávanie chybových kódov cez LED / žiarovku. Pri niektorých vozidlách sú uvedené nielen popisy OBD1, ale aj OBD2 chybových kódov. Informácie v tejto sekcii sú zhromaždené z internetu a niesu odskúšané autorom stránky. Takmer všetky postupy sú v angličtine a môže sa objaviť chybné rozloženie stránky / tabuliek / slabšia čitateľnosť. V takomto prípade odporúčam označiť si celý obsah a vložiť napríklad do Word-u.