Unidiag AET-I / C68

Zariadenia Unidiag AET-I / C68 už nie sú v ponuke.

Ako náhradu sme zaradili do ponuky univerzálne zariadenia výrobcu Launch.

 

Výhody:

Spoľahlivejšie zariadenia, podpora až do aktuálneho roku výroby (záleží od modelu), viac funkcií, lepšie preklady, vyššia spoľahlivosť podporovaných funkcií.

Ponuka univerzálnych zariadení