MaxiDiag Univerzal 2+

Zariadenia Autel Maxidiag už nie sú v ponuke.

Ako náhradu sme zaradili do ponuky nové univerzálne zariadenia výrobcu Launch.

 

Výhody:

Podpora až do aktuálneho roku výroby (podľa modelu), viac funkcií, preklady...

Ponuka univerzálnych zariadení