Skratky

Skratky resetovacích softvérov z diagnostiky Launch:

A/F Reset - Air / Fuel - pomer vzduchu a paliva

AFS Reset - Adaptive Frontlight System - systém adaptítvnych svetiel

SAS Reset - Steering Angle Sensor - snímač natočenia volantu

BAT reset - Batéria (najčastejšie výmena)

BLEEDING - odvzdušnenie brzdového systému

BRAKE Reset - servisné funkcie pre brzdy, napr. výmena platničiek, oprava elektronickej parkovacej brzdy...

ELEC. THROTLE - elektronická klapka - regulačná škrtiaca klapa na saní

DPF REG. - servisné funkcie k systému filtra pevných častíc

INJECTOR - najčastejšie kódovanie vstrekovačov

ODO METER - nastavenie počítadla km na prístrojovke

SUNROOF - servisné funkcie pre elektricky ovládané strešné okno

SUS Reset - funkcie pre systém adaptívneho podvozku

TYRE Reset - funkcia pre zmenu rozmeru pneumatík

 

Dostupné funkcie po otvorení servisnej funkcie závisia vždy od značky a modelu vozidla.