55: Problémy s emulátormi (2023)

Nasledujúce kroky riešia problémy pri používaní emulátorov od firmy Carlabimmo. Najčastejšie chyby sú: riešenie úplne iného problému (nikto neurobil diagnostiku, len prišiel tip "to bude imobilizér"), nepodporovaná jednotka / nesprávny výber emulátora (nikto neskontroloval, či je číslo RJ v návode), nesprávny emulátor / nastavený program pri snímačoch sedačky (hlavne vozidlá pred faceliftom / po facelifte mávajú odlišné programy, ak máte v TP napr. ročník 2001, modelový rok môže byť 2002), nesprávna úprava softvéru (niekedy je nutné hľadať určité dáta v celom obsahu a zmeniť ich... s úpravou Vám pomôžeme, len pošlite softvér). Pri niektorých jednotkách sa až výrobcovi podarí cez fórum https://forum.carlabimmo.com/viewforum.php?f=4  pripraviť nové riešenie pre emulátory immo (napríklad pošle inak upravený softvér).

 

1. Emulátory imobilizéra - skontrolujte:

 • či je emulátor určený pre Vaše číslo jednotky (nie model auta, ani typ jednotky, ale presné číslo - býva v zozname na konci návodu JULIE  / CLIXE
 • správne nastavenie spájkovacích jumperov podľa návodu (len pri emulátoroch JULIE)
 • správne pripojenie presne podľa návodu, aj vizuálne musí byť elektronika rovnaká, ako je v návode 
 • správnu upravu pamäte, presne podľa návodu od výrobcu (ak je úprava pamäte vyžadovaná)
 • dodržanie požiadaviek, ktoré sú v návode napísané (napr. odpojenie / prepojenie niektorých vodičov, štartéra...)

Ak máte problém s funkčnosťou, môžete využiť technickú podporu od výrobcu - https://forum.carlabimmo.com/viewforum.php?f=4   Ak potrebujete skontrolovať kroky, ktoré sú napísané vyššie, môžete sa obrátiť aj na nás. Presnú a rýchlu odpoveď dostanete, ak nám pošlete emailom čo najviac z týchto údajov: 

 • popis ako bliká emulátor - video
 • popis problému, aké chyby boli / sú v riadiacej jednotke motora
 • nastavenie jumperov JULIE, alebo model použitého emulátora CLIXE
 • fotku zapojenia vodičov emulátora do jednotky / vozidla
 • číslo jednotky motora, model + ročník vozidla
 • softvér z jednotky pred a po úprave (ak sa musí upravovať)
 • môžete poslať aj link na návod, podľa ktorého ste celú inštaláciu robili

 

2. Emulátory snímača obsadenia sedačky - skontrolujte:

 • či je emulátor určený pre Vaše vozidlo - model, pred faceliftom / po facelifte...
 • správne nastavenie spájkovacích jumperov pri type JULIE (nebýva pri type Clixe)
 • správne pripojenie presne podľa návodu, premerajte napájanie / kostru vo vozidle
 • možnosť vymazania chýb / servisných funkcií v jednotke aibagov
 • dodržanie všetkých požiadaviek, ktoré sú v návode napísané (napr. odpojenie / prepojenie niektorých vodičov)

Ak máte problém s funkčnosťou, môžete využiť technickú podporu od výrobcu - https://forum.carlabimmo.com/viewforum.php?f=4   Ak potrebujete skontrolovať kroky, ktoré sú napísané vyššie, môžete sa obrátiť aj na nás. Presnú a rýchlu odpoveď dostanete, ak nám pošlete emailom čo najviac z týchto údajov: 

 • popis ako bliká emulátor - video
 • popis problému, aké chyby boli / sú v riadiacej jednotke airbagov
 • nastavenie jumperov JULIE, alebo model použitého emulátora CLIXE
 • fotku / popis zapojenia vodičov emulátora na konektor v aute (ak nemá emulátor vlastný konektor)
 • ročník vozidla, či je pred / po facelifte (alebo fotku prednej časti), ideálne aj číslo RJ airbagov (vyčítate diagnostikou)