Nákladné vozidlá a stroje

Launch CR-HD, Autocom, Scania VCI2...

Diagnostické zariadenia s podporou nákladných vozidiel, návesov/prívesov, autobusov, špeciálnych vozidiel.