63: Launch EURO TAB III - upozornenie na USB port (2023)

Zariadenia Launch EURO TAB III majú na bočnej strane kryt, pod ktorým sú USB C a USB A porty. USB A (veľký obdĺžnikový) sa používa  s programátorom Xprog3 (ak si ho vyžiada program), alebo iným príslušenstvom.

 

Upozorňujeme, že do portu je možné neopatrnosťou pripojiť kábel aj opačne (otočený o 180 stupňov), ak sa pripája mierne šikmo a pri tom posuniete stredovú časť portu v tablete. Takto pripojený kábel vyskratuje kontakty v porte a zároveň potom nie je možné pripojiť kábel správne, až kým znova neposuniete stredovú časť do správnej polohy. Pri riešení takéhoto prípadu nedošlo k poškodeniu tabletu a aj stredová časť sa dala jednoducho vrátiť do správnej polohy (nezlomila sa), ale to nemusí byť pravidlo a poškodenie by nespadalo do záruky. Doporučujeme preto:

1. Úplne vyberajte kryt portov - kryt zavadzia a preto spôsobuje pri pripájaní kábla problémy - nemusíte si všimnúť, že konektor ide nasilu, alebo šikmo. Jednoducho odtrhnite uchytenie krytu k tabletu. Tenká gumená stopka, ktorou je kryt s tabletom spojený, sa zvykne vytiahnúť. Potom ju môžete nechať voľnú / odstrihnúť. Kryt je tesný, takže po založení sám nevypadne.

2. Označte si konektor kábla - na hornú časť modrej koncovky (s výstupkom) napíšte HORE, na spodnú DOLE. Pre istotu predtým skontrolujte, či je to správne.