56: Launch EURO TAB II a III - povolenie programovania (2023)

Daignostické zariadenia Launch EURO TAB II a III ponúkajú navyše funkciu programovania (flashovania) riadiacich jednotiek. Cez Launch servery tak môžete naprogramovať do rôznych riadiacich jednotiek nový originálny softvér. Nemusíte platiť automobilkám, zakladať si na ich stránkach účty, podpisovať zmluvy... Každé programovanie je ale riziková procedúra, počas ktorej môžete jednotku softvérovo poškodiť. Launch preto funkciu štandardne vypína a zapnutie musíte urobiť sami. V prílohe na konci stránky nájdete dokument - v konfiguračnom súbore prepíšete 1 hodnotu a funkcia sa aktivuje.

 

Pri programovaní vždy dodržiavajte pravidlá na obmedzenie rizika:

- aby boli funkcie povolené vozidlom, otvorte kapotu motorového priestoru

- aby sa jednotky neuspali zapnite pás vodiča, pustite výstražné smerovky, bezkľúčový ovládač vložte do miesta, kde má byť pri servise (zvyčajne priehradka pred radiacou pákou / pod podložkou v tejto priehradke / samostatný box na uloženie kľúča... záleží od konkrétneho modelu)

- aby sa zápis neprerušil, pripojte dostatočne silný stabilizovaný zdroj na programovanie, doporučujeme aby zvládol prúd minimálne 30A, napätie nastavujeme pri programovaní u nás 13,5V - 14V

- diagnostické zariadenie majte plne nabité, pripojený internet cez Wifi a hlavicu spojenú s tabletom cez USB kábel kvôli stabilite

- na tablete si nastavte dlhší čas uspávania, alebo raz za čas sa dotknite displeja, aby sa neuspal

 

Ak by nastal problém pri programovaní, môžete vyskúšať opakovať zápis (najprv bez vypnutia kľúča) a potom klasické flashovacie zariadenie (Autotuner, Kess, Ktag, Flex...), prípadne firmu, ktorá sa zaoberá úpravami (výkon / vypnutie komponentov), alebo nás. Programovanie predstavuje riziko, preto by ste mali túto službu ponúkať buď s prenesením rizika (niektoré autorizované servisy dávajú podpísať zákazníkom, že na seba preberajú riziko poškodenia, ak od chcú programovanie), alebo pri naceňovaní rátať s určitým navýšením pre pokrytie opravy v budúcnosti (hrubý odhad nákladov je 50-150EUR za zfunkčnenie jednotky mimo autorizovaného servisu).