9: Chiptuning - základný prehľad (2021)

Pretože stále viac zákazníkov sa nás pýta na podstatu chiptuningu, pripravili sme pre Vás tento článok. Prosím prečítajte si ho skôr, ako nám pošlete otázku z tejto oblasti a určite ho doporučujeme prečítať aj pred nákupom flashovacieho zariadenia.

 

1. Čo je chiptuning

Chiptuning je úprava softvéru riadiacej jednotky motora (prípadne aj automatickej prevodovky), ktorá môže zahŕňať napríklad:

-zvýšenie maximálneho výkonu automobilu

-zlepšenie momentovej charakteristiky motora

-zníženie spotreby

-úpravu charakteristiky radenia prevodovky

-odstránenie komponentov ako DPF, EGR, váha vzduchu, klapky v saní...

-opravu známych SW problémov (napr. problematické štartovanie za tepla u starších TDI motorov)

 

2. Ako chiptuning prebieha

- čítanie a zápis softvéru do riadiacej jednotky - pre tento úkon potrebujete flashovacie zariadenie. Príkladom je Autotuner MPPS, Flex, KESS, KTAG, BDM... Práca spočíva len v pripojení zariadenia do auta, vyčítaní softvéru jednotky a zapísaní upraveného softvéru naspäť do riadiacej jednotky. Výnimočne je pre niektoré jednotky / úkony urobiť čítanie / zápis napr. BDM programátor (MCU od Motorolly...), cez Bootmode, alebo po dokončení napríklad nakódovať vsetrekovače (ak tento krok neurobí flashovacie zariadenie automaticky)... Ponuka prenájmu profesionálneho flashovacieho zariadenia. Druhá časť je samotná úprava softvéru.

- úprava softvéru - spočíva v otvorení vyčítaného softvéru na počítači v špecializovanom programe (napr. WinOLS, ECM Titanium...) a jeho editácii. Ukážku z programu WinOLS nájdete v obrázkoch. Každý softvér riadiacej jednotky pozostáva z máp. Je ich niekoľko desiatok, každá vyjadruje inú závislosť, napr. dĺžka vstreku v závislosti na teplote motora, tlaku paliva, teplote paliva, teplote nasávaného vzduchu, otáčkach motora, množstve nasávaného vzduchu, otvorenie EGR v závislosti na otáčkach, zaťažení, teplote motora, limitujúce mapy pre tlak... Tieto všetky mapy môžu mať vplyv na prevádzkové parametre motora, ako aj jeho životnosť, namáhanie, spotrebu, dymivosť... Vedieť, ktoré mapy je potrebné upraviť a ako, je know-how, ktoré sa nerozdáva. Dobrý úpravca máp prešiel niekoľkoročným samoštúdiom, študovaním iných profesionálnych úprav, testovaním zmien... Úpravy softvéru riadiacich jednotiek sa proste nedajú naučiť tak jednoducho, ako prevádzka pneuservisu, plničky klimatizácií, lakovanie... Školenia existujú, ale ceny rátajte štvormiestne (EUR) + cestovanie na vybrané miesta na svete, kde sa organizujú. Ako teda ďalej?

 

A - ak ste človek, ktorý sa chce učiť, všeobecnú elektroniku a autoelektriku má zvládnutú, má naštudované bežné princípy riadenia motorov, vie pracovať s počítačom, programovať... a vie samostatne hľadať informácie, tak môžete začať. Vhodné zdroje sú napr. niektoré špecializované fóra, ponuky školení Viezu Academy, Alientechu... Ak stále neviete čo máte hľadať, alebo je pre Vás anglický jazyk problém, nepatríte do tejto kategórie a prejdite na ďalší bod. Taktiež netreba zabudnúť na prvé zariadenie a softvér na editáciu, cena prvotnej investíciie je približne od 5000EUR.

B - ak ste človek, ktorý sa len v základoch orientuje v elektrotechnike, programovaní, riadení motora, vyhodnocovaní signálov, teórii spaľovacieho procesu... alebo len nemáte čas/nechcete venovať každý deň niekoľko hodín učeniu/skúšaniu, tak ešte stále máte možnosť dodávať kvalitné úpravy. Podstata spočíva v tom, že budete robiť len diagnostiku + čítanie a zápis softvéru do jednotky, samotnú úpravu Vám podľa požiadaviek urobí skúsený programátor. Celkový zisk z predaja sa vtedy delí medzi úpravcu a Vás. Takáto spolupráca je výhodnejšia, pretože:

- nemusíte investovať niekoľko stoviek hodín do štúdia a testovania s neistým výsledkom

- vyhnete sa veľkému riziku spojenému s neodbornou/nekompletnou úpravou

- získate prístup k mnohým ďalším službám (odstránenie komponentov, úprava SW pri zmene komponentov...)

- v prípade problémov budete mať poradenstvo od profesionála

 

U nás Vám ponúkame profesionálne zákazkové úpravy za výhodné ceny.

 

3. Úprava priamym nahratím nového softvéru

Na internete sú dostupné rôzne už upravené mapy, prípadne sa dodávajú k zariadeniam média s kolekciou máp (aj k našim flashovacím zariadeniam - DVD Original+Tuning Files ). Treba si ale uvedomiť niekoľko vecí:

- takáto mapa nemá presne popísaný spôsob úpravy, zmenené parametre a garantovanú kvalitu, záruku, kontakt na úpravcu

- v rovnakej riadiacej jednotke sa softvér počas výroby menil (aktualizoval). Nahratie iného ako pôvodne vyčítaného a upraveného SW môže zapríčiniť, že v jednotke budete mať staršiu verziu, ktorá mala problém (voľnobeh, reakcia na plyn. pedál, štartovanie...).

 

Takéto zbierky softvérov dodávame výlučne na testovanie a učenie, preto sú napríklad u nás k flashovacím zarideniam zadarmo. Nevzťahuje sa na ne žiadna záruka a celé riziko použitia je na užívateľovi (ak sa rozhodne nahrať ich do vozidla zákazníka). Používať takéto mapy pri platenej úprave vozidiel je rizikové a nezodpovedné, určené sú len na porovnávanie / štúdium. Znova teda doporučujeme používať na vozidlá v bežnej premávke len zákazkové úpravy. Iná situácia je pri dodaných originálnych súboroch, ktoré môžu napríklad vyriešiť problém s nesprávnou predchádzajúcou úpravou. Po overení správnosti (porovnať označenia v originálnom súbore z DVD s vyčítaným softvérom z vozidla) býva použitie bezproblémové. Ak si ale nie ste istý SW verziou, tým či je súbor určený pre čiastočný / kompletný zápis... doporučujeme aj originálne obsahy objednávať.

 

Článok aktualizovaný a doplnený naposledy 5.2021. Preberanie len s uvedením zdroja a originálnych linkov.