9: Chiptuning - základný prehľad pre úpravcov (2022)

Tento článok je určený na vytvorenie prehľadu v oblasti úprav softvéru vozidiel a na zodpovedanie najčastejších otázok záujemcom o realizovanie úprav. 

 

1. Čo je chiptuning?

Tento pojem zahŕňa úpravy softvéru riadiacej jednotky motora (prípadne aj automatickej prevodovky), v širšom kontexte môže môže obsahovať:

 • zvýšenie výkonu motora
 • zlepšenie momentovej charakteristiky motora
 • zníženie spotreby ako následok vyššieho výkonu
 • úpravu charakteristiky radenia prevodovky (napr. vyriešenie problému s podtáčaním)
 • odstránenie komponentov ako SCR, DPF, EGR, klapky v saní...
 • opravu softvérových problémov (napr. problematické štartovanie za tepla u starších TDI motorov)

 

2. Ako chiptuning prebieha?

 • Čítanie a zápis softvéru do riadiacej jednotky - pre tento úkon potrebujete flashovacie zariadenie. Príkladom je Autotuner, Flex, KESS, KTAG, CMD... Zariadenie sa pripojí k diagnostickému konektoru vozidla, alebo na konektor riadiacej jednotky bez rozoberania / s rozoberaním, alebo na interné rozhranie ako BDM / JTAG... presný spôsob záleží od typu jednotky, flashovacieho zariadenia, požadovaných dát (čiastočné / kompletné vyčítanie, virtuálny / skutočný obsah jednotky). Po úprave vyčítaného softvéru sa zapíše do riadiacej jednotky. 
 • Úprava softvéru - spočíva v editácii riadiacich máp cez špecializovaný softvér (napr. WinOLS, ECM Titanium, ukážka v obrázkoch). Máp je niekoľko desiatok, každá vyjadruje inú závislosť, napr. dĺžka vstreku v závislosti na záťaži, teplote motora, tlaku paliva, teplote paliva, teplote nasávaného vzduchu, otáčkach motora, množstve nasávaného vzduchu, otvorenie EGR v závislosti na otáčkach, zaťažení, teplote motora, limitéry tlaku... Všetky mapy môžu mať vplyv na prevádzkové parametre motora, ako aj jeho životnosť, namáhanie, spotrebu, emisie... Vedieť, ktoré je potrebné upraviť a ako, je know-how, ktoré sa nerozdáva... úpravy softvéru riadiacich jednotiek sa nedajú naučiť tak jednoducho, ako prevádzka pneuservisu, plničky klimatizácií, lakovanie. Školenia existujú, ale ceny sú štvormiestne (EUR) + cestovanie na vybrané miesta na svete, kde sa organizujú. Ako teda ďalej?
  • Ak sa chcete učiť, máte zvládnutú všeobecnú elektroniku a autoelektriku, máte naštudované bežné princípy riadenia motorov, viete pracovať s počítačom, programovať... a hlavne samostatne hľadať informácie, tak môžete začať. Vhodné zdroje sú napr. niektoré špecializované fóra a ponuky školení Viezu Academy, Alientechu... Ak stále neviete čo máte hľadať, alebo je pre Vás anglický jazyk problém, prejdite na ďalší bod. Taktiež netreba zabudnúť na prvé zariadenie a softvér na editáciu, prvotná investíciia je odhadom od 5000EUR.
  • Ak sa len v základoch orientuje v elektrotechnike, programovaní, riadení motora, vyhodnocovaní signálov, teórii spaľovacieho procesu... alebo nemáte voľný čas / nechcete venovať každý deň niekoľko hodín učeniu / skúšaniu / študovaniu nakúpených profesionálnych úprav, tak máte možnosť dodávať kvalitné úpravy ako približne 90% firiem. Podstata spočíva v tom, že budete robiť diagnostiku a programovanie jednotiek, samotnú úpravu Vám dodá skúseny programátor. Profit sa vtedy delí medzi úpravcu a Vás. Takáto spolupráca je výhodnejšia, pretože:
 • nemusíte investovať množstvo času do štúdia a testovania s neistým výsledkom
 • vyhnete sa veľkému riziku spojenému s neodbornou / nekompletnou úpravou
 • získate prístup k mnohým ďalším službám (odstránenie komponentov, úprava SW pri zmene komponentov...)
 • v prípade problémov budete mať poradenstvo od profesionála s obrovskou praxou

U nás Vám ponúkame profesionálne zákazkové úpravy za výhodné ceny.

 

3. Úprava priamym nahratím hotového softvéru?

Na internete sú dostupné rôzne už upravené mapy, prípadne sa dodávajú k zariadeniam média s kolekciou máp. Treba si ale uvedomiť niekoľko vecí:

 • Takáto mapa nemá známy spôsob úpravy, zmenené parametre a zaručenú kvalitu, záruku, kontakt na úpravcu v prípade problémov.
 • V rovnakej riadiacej jednotke sa softvér počas výroby menil (aktualizoval). Nahratie iného ako pôvodne vyčítaného a upraveného SW môže zapríčiniť, že v jednotke budete mať staršiu verziu, ktorá mala problém (voľnobeh, reakcia na plyn. pedál, štartovanie...).

Zbierky softvérov by mali byť použité výlučne na testovanie a učenie. Nevzťahuje sa na ne žiadna záruka a celé riziko použitia je na užívateľovi (ak sa rozhodne nahrať ich do vozidla zákazníka). Používať takéto mapy pri platenej úprave vozidiel je rizikové a extrémne nezodpovedné. Iná situácia je pri dodaných originálnych súboroch, ktoré môžu napríklad vyriešiť problém s nesprávnou predchádzajúcou úpravou. Ak si ale nie ste istý SW verziou, tým či je súbor určený pre čiastočný / kompletný zápis... doporučujeme aj originálne obsahy objednávať, ceny sú minimálne.

 

Článok aktualizovaný a doplnený naposledy 11.2022. Preberanie len s uvedením zdroja.