9: Chiptuning - základný prehľad pre úpravcov (2024)

Tento článok je určený na vytvorenie prehľadu v oblasti úprav softvéru vozidiel a na zodpovedanie najčastejších otázok záujemcom o realizovanie úprav. 

 

1. Čo je chiptuning?

Tento pojem zahŕňa úpravy softvéru riadiacej jednotky motora (prípadne aj automatickej prevodovky), v širšom kontexte môže môže obsahovať:

 • zvýšenie výkonu motora
 • zlepšenie momentovej charakteristiky motora
 • zníženie spotreby ako následok vyššieho výkonu / zmeny reakcie plynového pedálu
 • úpravu charakteristiky radenia prevodovky (napr. vyriešenie problému s podtáčaním DSG...)
 • odstránenie komponentov ako SCR, DPF, EGR, klapky v saní...
 • opravu softvérových problémov (napr. problematické štartovanie za tepla u starších TDI motorov, nízky tlak oleja u novších 3.0TDI..)

 

2. Ako chiptuning prebieha?

 • Čítanie a zápis softvéru do riadiacej jednotky - pre tento úkon potrebujete flashovacie zariadenie. Príkladom je Autotuner, Flex, KESS 3... Zariadenie sa pripojí k diagnostickému konektoru vozidla, alebo na konektor riadiacej jednotky bez rozoberania / s rozoberaním, alebo na interné rozhranie ako BDM / JTAG... presný spôsob záleží od typu jednotky, flashovacieho zariadenia, požadovaných dát (čiastočné / kompletné vyčítanie, virtuálny - zo servera / skutočný obsah jednotky). Po úprave vyčítaného softvéru sa nový zapíše do riadiacej jednotky. 
 • Úprava softvéru - spočíva v editácii riadiacich máp cez špecializovaný softvér (napr. WinOLS, ECM Titanium, ukážka v obrázkoch). Máp je niekoľko desiatok, každá vyjadruje inú závislosť, napr. dĺžka vstreku v závislosti na záťaži, teplote motora, tlaku paliva, teplote paliva, teplote nasávaného vzduchu, otáčkach motora, množstve nasávaného vzduchu, otvorenie EGR v závislosti na otáčkach, zaťažení, teplote motora, limitéry tlaku... Všetky mapy môžu mať vplyv na prevádzkové parametre motora, ako aj jeho životnosť, namáhanie, spotrebu, emisie... Vedieť, ktoré je potrebné upraviť a ako, je know-how, ktoré sa nerozdáva... úpravy softvéru riadiacich jednotiek sa nedajú naučiť jednoducho. Školenia existujú, ale ceny sú štvormiestne (EUR) + cestovanie na vybrané miesta na svete, kde sa organizujú. Ako teda ďalej?
  • Ak sa chcete učiť, máte zvládnutú všeobecnú elektroniku a autoelektriku, máte naštudované bežné princípy riadenia motorov, viete pracovať s počítačom, programovať... a hlavne samostatne hľadať informácie, tak môžete začať. Vhodné zdroje sú napr. niektoré špecializované fóra a ponuky školení Viezu Academy, Alientechu... Ak stále neviete čo máte hľadať, alebo je pre Vás anglický jazyk problém, prejdite rovno na ďalší bod. Taktiež netreba zabudnúť na prvé programovacie zariadenie a softvér na editáciu, prvotná investícia je odhadom od 7000EUR bez DPH (ak chcete mať zariadenie aj SW legálne).
  • Ak sa orientuje len v základoch v oblastiach ako elektrotechnika, programovanie, riadenie motora, vyhodnocovanie signálov, teória spaľovacieho procesu... alebo nemáte voľný čas / nechcete venovať každý deň niekoľko hodín učeniu / skúšaniu / študovaniu nakúpených profesionálnych úprav, tak napriek tomu máte možnosť dodávať rovnako kvalitné úpravy, ako veľkí úpravcovia. Podstata spočíva v tom, že budete robiť len diagnostiku a programovanie jednotiek, samotnú úpravu softvéru a poradenstvo Vám zabezpečí dodávateľ. Takáto spolupráca je pre bežné autoservisy výhodnejšia, pretože:
 • nemusíte investovať množstvo času do štúdia a testovania s neistým výsledkom
 • vyhnete sa veľkému riziku spojenému s neodbornou / nekompletnou úpravou
 • získate prístup k mnohým ďalším službám (odstránenie komponentov, úprava SW pri zmene komponentov...)
 • v prípade problémov budete mať poradenstvo od profesionála s obrovskou praxou
 • výrazne ušetríte na vybavení a softvéri

Pre našich pravidelných úpravcov ponúkame profesionálne zákazkové úpravy softvéru za výhodné ceny a prípravu už do 30 minút každý deň, vrátane víkendov a sviatkov.

 

3. Úprava priamym nahratím hotového softvéru?

Na internete sú dostupné rôzne už upravené softvéry, prípadne sa dodávajú k zariadeniam média s kolekciou máp. Treba si ale uvedomiť niekoľko vecí:

 • Takéto súbory nemajú známy spôsob úpravy, zmenené parametre, zaručenú kvalitu a kontakt na úpravcu v prípade problémov. Ak by ste ich chceli dať skontrolovať, dostanete sa na podobnú cenu, ako za úplne novú úpravu.
 • V rovnakej riadiacej jednotke sa softvér počas výroby / pri výmene jednotky menil (aktualizácia, alebo aj úplne iný SW). Nahratie iného ako pôvodne vyčítaného a upraveného SW (aj pre rovnaké HW číslo jednotky!) môže zapríčiniť, že v jednotke budete mať staršiu verziu, ktorá mala problém (voľnobeh, reakcia na plyn. pedál, štartovanie, resetovanie komponentov...).

Zbierky softvérov môžu byť použité výlučne na testovanie a učenie, preto je ich cena zvyčajne len pár desiatok EUR. Nevzťahuje sa na ne žiadna záruka a celé riziko použitia je na užívateľovi (ak sa rozhodne nahrať ich do vozidla). Používať takéto mapy pri platenej úprave vozidiel je rizikové a extrémne nezodpovedné. Iná situácia je pri dodaných originálnych súboroch, ktoré môžu napríklad vyriešiť problém s nesprávnou predchádzajúcou úpravou. Ak si ale nie ste úplne istý softvérovou verziou, tým či je súbor určený pre čiastočný / kompletný zápis, pre Vaše zariadenie... je potrebné aj originálne obsahy objednávať, ceny sú minimálne. Vyhnete sa aj mnohým rizikám, napríklad ak bola pôvodná jednotka v minulosti vymenená a softvér vôbec nezodpovedá štítku.

 

4. Aké investície / vybavenie sú potrebné?

 

5. Aké sú riziká úprav softvéru vozidiel?

 • Prerušenie komunikácie - obmedzíte ho použitím stabilizovaného zdroja určeného na programovanie jednotiek, originálneho programovacieho zariadenia (napr. Autotuner - má pravidelné aktualizácie, opravy chýb a technickú podporu) a správnej úpravy softvéru. Tiež je dôležité dodržať viacero zásad, hlavne pri vozidlách s bezkľúčovým štartovaním, aby sa neuspali. Našim úpravcom poskytujeme potrebné informácie.
 • Problém so softvérom - môže byť spôsobený nesprávnou verziou, nevhodnou úpravou, predchádzajúcimi zmenami a podobne. Riziko obmedzíte výberom profesionálneho úpravcu, naopak výrazne ho zvyšuje použitie rôznych automatizovaných softvérom (napr. na vypnutie komponentov), ktoré nekontrolujú vyčítaný obsah a ani urobené zmeny. Úpravy u nás robí vždy programátor so skúsenosťami a rôznym originálnym softvérovým vybavením, ktoré by si koncový úpravca nemohol dovoliť. Pri niektorých jednotkách / softvérových verziách sa môže objaviť problém aj pri najlepšej snahe, vtedy obratom pripravíme nový spôsob úpravy.
 • Problém po úprave - napríklad pri vypínaní komponentov - rôzne systémy a rôzne automobily vyžadujú individuálne postupy. Ide úkony nutné pred nahratím úpravy (napr. resetovanie niektorých častí diagnostikou) a tiež po nahratí (napr. odpojenie niektorých prvkov, zaslepenie...). Problémom predchádzame našimi vlastnými návodmi a zoznamom, v ktorom nájdete potrebné úkony pri vypínaní rôznych komponentov. Obmedzujeme tak napríklad núdzové režimy / odpočítavanie dojazdu, ktoré môže nastať aj dlhší čas po odovzdaní vozidla. Úprava softvéru v jednotke motora nemôže obsiahnúť všetky časti riadenia, preto sa správne postupy v niektorých prípadoch nedajú ničím nahradiť. Ak už problém nastane, poskytujeme našim zákazníkom kompletnú podporu bezplatne (pôvodný softvér, prepracovanie / doplnenie úpravy, nové inštrukcie pred / po úprave...).

 

Článok aktualizovaný a doplnený 1.2024. Preberanie len s uvedením zdroja.