33: PROGRAMOVANIE - čítanie atypických pamätí - testy (2021)

25A32 - Carprog túto pamäť vyčítal aj zapísal správne cez položku 95320, pričom bolo potrebné vybrať 3,3V možnosť (prednastavená 5V nečítala správne, ale obvod nepoškodila). Uniprog 3000 vyčítal aj zapísal obvod správne cez obe dostupné možnosti - M95320 aj M95320 4K. Napätie mal Uniprog prednastavené na 3.3V, takže ho nebolo potrebné meniť.

5P08/C3 - Xprog otestovaný OK (môže byť potrebný 15V zdroj) - voľba ST95P080. Originálny Carprog otestovaný (aj bez zdroja) OK - výber 95P08, UPA netestovaná ale má v ponuke ST95P08. Uniprog 3000 pri čítaní cez 95080 posunie obsah (napr. o 1 B naspäť a prvý B presunie na koniec súboru). Testovaný bol starší softvér Uniprogu z 2018/2019.

B58253 - ak nie je v ponuke, čítajte cez 24C02. Podporovať by tento typ mala UPA, Xprog otestovaný OK  (môže byť potrebný 15V zdroj), originálny Carprog otestovaný (aj bez zdroja) OK.

Výber z podobných typov - napríklad pri type 93C76 ponúkne Uniprog 2 voľby - "1Kx8", alebo "512x16" a Carprog 93C76 / 93C76 8bit. Správne určenie by bolo možné cez datasheet, alebo je riešením vyčítať oba obsahy a porovnať ich / porovnať štruktúru s iným obsahom z tohto typu jednotky. Ak pri jednej voľbe objavíte v hex editore napríklad .SKZ7Z0 (časť VIN čísla vozidiel Škoda) a pri druhom type nezmysel S.ZKZ7, tak z toho jasne vychádza, že v druhom spôsobe čítania sú prehodené Byty (SWAP) a je nesprávny. Porovnaním s iným originálom overíte aj chyby ako posunutie o 1B / celý riadok a nesprávna veľkosť (dĺžka) súboru.