Launch Crecorder 2

Zariadenia Launch Crecorder 2 už nie je v ponuke. Priama náhrada nie je dostupná, funkciu nahrávania dát má integrovanú napríklad Autocom CDP+ (s možnosťou nahrávať nie len OBD2 dáta, ale aj merané veličiny z iných riadiacich jednotiek).