46: VCDS - SDF - odomknutie blokovaných vozidiel (2021)

SFD ochrana diagnostiky vozidla

Od roku 2020 představil koncern Volkswagen AG nový systém pro ochranu diagnostiky vozidla SFD (Schutz der FahrzeugDiagnose).

Stávající funkce Login a Bezpečnostní přístup již nevyhovují současnému stavu a proto bylo nutné přistoupit k preciznější ochraně. Vstupem platformy MQB37W (Golf 8) na trh byla zavedena speciální ochrana SFD za účelem zajištění ochrany diagnostiky vozidla. SFD zahrnuje ochranu přístupu do chráněných diagnostických objektů v řídicích jednotkách a zpětnou ověřitelnost přístupů na individuální úrovni. Ochrana SFD je cílena na funkce, které zapisují do řídící jednotky, tedy kódování, přizpůsobení a základní nastavení (tzv. rutiny), kde SFD umožňuje blokovat jen některé objekty v daných funkcích, například jeden konkrétní kanál přizpůsobení. Běžné funkce jako Paměť závad, Měřené hodnoty apod. nejsou systémem SFD dotčeny.

Aby bylo možné v budoucnu protokolovat přístupy k chráněnému diagnostickému obsahu je vyžadována silná autentizace uživatele, který má přístup do chráněných objektů. Pro tyto účely vyvinul Volkswagen AG novou přístupovou platformu s možností přihlášení uživatelů diagnostických systémů. Pro odblokování ochrany SFD pro zápis do řídící jednotky je bezpodmínečně nutné, aby uživatel měl přístup do systému výrobce vozidla pro vygenerování tzv. Tokenu.

Pokud tedy chce uživatel zapsat do chráněného objektu,  řídící jednotka vygeneruje kód, který je následně zobrazen diagnostickým systémem VCDS. Tento kód uživatel přenese (například pomocí schránky Windows) na portál výrobce, kde je individuálně přihlášen. Po vložení kódu systém vygeneruje token, který lze (opět např. přes schránku Windows) vložit zpět do VCDS a tak ochranu SFD pro daný objekt odblokovat. Tato transakce je ze strany výrobce vozidla zaprotokolována a uživatel bude za tuto změnu osobně zodpovědný. V současné době je celý proces registrace i generování tokenů výrobce vozidla poskytován zdarma.

Podpora SFD je nyní ve VCDS 21.9, kterou vydáme v češtině do konce listopadu 2021. Zde přinášíme video z úspěšného odemknutí SFD na Octavii IV a překódování jednotky.