26: LAUNCH - vyčistenie zaplnenej pamäte (2023)

Pamäť zariadení Launch (hlavne staršie typy ako CRP MOT, Pro, Pro3, Pro4, TAB...) sa môže zapĺňať neúspešnými aktualizáciami / stiahnutými súbormi / programami. Pri probléme s voľnou pamäťou použite postup na konci stránky. Pre radu X431 je popísané vyčistenie, prípadne kompletný reset (obnovenie) tabletu, pre CRP MOT vyčistenie.  Nové modely ako Turbo / Pro5 / TAB II / TAB III už majú aj internú pamäť dostatočne veľkú, aby ste nemuseli čistenie riešiť vôbec. Ak je v tablete vložená pamäťová karta a má malú internú pamäť, môžete zariadenie kompletne vyčistiť (resetovať do výrobného stavu) podľa návodu a pred inštaláciou programu diagnostiky naformátujte / nastavte pamäťovú kartu ako rozšírenie interného úložiska (táto možnosť je len v niektorých tabletoch).

 

Upozornenie: Aktualizácia sa môže zastaviť pri vypnutí displeja, preto je vhodné pri prvom sťahovaní v nastaveniach / obrazovka  / režim spánku nastaviť hodnotu (30 minút). Po dokončení môžete odnotu vrátiť napríklad na 2 / 5 minút. 

Softvér sa aktualizáciami nie len rozširuje o nové funkcie, ale zároveň optimalizuje a zaplnenie pamäte môže aj mierne klesnúť.

 

Referenčné údaje zaplnenia pamätí (prvá hodnota je interná pamäť, druhá pamäťová karta dodávaná v sade): 

 • X431 EURO Pro 5-6/2020
  • reset + aktualizácia + nastavenie karty na internú pamäť: 7,5 z 16GB, karta 7,3 z 29,2GB
 • X431 EURO Turbo 2/2021
  • po aktualizácii: 15 z 32GB, karta 0 z 32GB (nebol urobený reset a nastavenie karty na internú pamäť)
 • X431 EURO Pro5 1/2023
  • (osobné) reset + aktualizácia + nastavenie karty na internú pamäť: 12,9 z 64GB, karta 14,9 z 32GB
  • (osobné+nákladné) reset + aktualizácia + nastavenie karty na internú pamäť: 12,9 z 64GB, karta 19,6 z 32GB
 • X431 EURO Pro5 Link 1/2023: 
  • po aktualizácii: 28,24 z 64GB, karta 1,06 z 32GB
 • X431 EURO TAB III 12/2022: 
  • po aktualizácii: 30,2GB z 256GB, bez karty

Záver: Kompletný reset + nastavenie karty na internú pamäť je potrebné pri starých zariadeniach s internou pamäťou 16GB. U novších zariadení s internou pamäťou od 32GB sa táto nezaplní na viac ako polovicu kapacity, takže je tu dostatočná rezerva aj bez karty. Pri kombinácii osobné+nákladné je u typu EURO Pro5 dokonca výhodnejšie vôbec nepoužiť pamäťovú kartu (nechajte ju ako externé úložisko), pretože interná pamäť 64GB stačí s rezervou pre oba softvéry a karta má len 32GB. U typu EURO TAB III nenetreba zaplnenie vôbec riešiť.

V zariadeniach Creader Professional 129 / 129EVO / MOT I / MOT II / MOT III zaberá softvér menej miesta a s problémom zaplnenia sme sa pri nich nikdy nestretli.