22: LAUNCH - prenos dát do PC (2018)

Nové zariadenia Launch rady CRP MOT a X431 EURO Pro / Pro3 / Turbo / Pro4 / Pro5 sú postavené na systéme Android. Ich spojenie s PC je preto rovnaké.

 1. Pripojte zariadenie k PC dodaným USB káblom.
 2. Po automatickom nainštalovaní ovládačov otvorte v zariadení horné menu, kliknite na Pripojenie USB k počítaču a zaškrtnite Zariadenie pre médiá (MTP), ak chcete prenášať súbory. Neskôr sa môže táto položka vyberať automaticky po pripojení USB kábla.
 3. Automaticky sa nainštalujú ďalšie ovládače a v PC sa zobrazí nový disk, napríklad Lenovo TAB 2 A10-30 (platí pre typ Pro3 v2), alebo TB-8504F (platí pre typ Pro v3), iné typy môžu mať iné názvy.
 4. V novom disku môžete prehľadávať všetky súbory, napríklad:
 • Fotky/videá zo zariadenia: Interní úložište/DCIM/ a zložka Camera/Video
 • Snímky obrazovy: Interní úložište/Pictures/Snímky obrazovky, alebo Screenshots
 • Stiahnuté súbory (napr. cez prehliadač): Interní úložište/Download
 • Diagnostické správy a nahrávky livedata:
  • (Pro v3, Pro4): otvorte v diagnostike program ES File Exprorer (modrá ikona) a v ňom zložku  sdcard/CNLAUNCH/images. Na súbor ktorý chcete preniesť do PC dlhšie kliknite, označí sa (môžete vybrať aj viac), potom v spodnej časti vyberte tlačidlo Ďalší, v menu Kopírovať do a potom napríklad zložku DCIM a ok. Teraz môžete súbor nájsť cez PC v zložke Interní sdílené úložištì/DCIM
  • (Pro v2, Pro3 v2, Pro5...): otvorte cez PC zložku zložku Interní úložište/cnlaunch/X431Pro3S (alebo iný názov, napr. X431EuroPro5)/images  (názvy môžu byť mierne odlišné)

 

Ak používate ďalšie programy na záznam, ukladanie, endoskop, zdieľanie... musíte si rovnakým spôsobom nájsť, kde ukladajú svoje súbory. Ako pri diagnostický správach, tak aj iné programy môžu ukladať súbory do zložiek bežne neprístupných cez PC, takže ich budete musieť kopírovať cez ES File Explorer. Tento program je predinštalovaný v niektorých zariadeniach, v iných si ho môžete doinštalovať, prípadne využiť nainštalovaný File Browser / Files

Ak by Vám nevyhovoval takýto spôsob prenosu súborov do PC, pri výbere môžete vybrať z menu Ďalší, potom Sdílet a čokoľvek ponúkané - uloženie na virtuálny Google Disk, odoslanie cez prednastavený Gmail účet, Bluetooth... v tejto časti sa môžu zobraziť aj ďalšie možnosti zdieľania, ak máte nainštalované iné programy, alebo sieťové tlačiarne.

Uvedené postupy platia pre aktuálne systémy Windows (7, 8, 8.1, 10).