22: LAUNCH - prenos dát do PC a export do CSV (2021)

Nové zariadenia Launch rady CRP MOT a X431 EURO Pro / Pro3 / Turbo / Pro4 / Pro5 sú postavené na systéme Android. Ich spojenie s PC je preto rovnaké.

 1. Pripojte zariadenie k PC dodaným USB káblom.
 2. Po automatickom nainštalovaní ovládačov otvorte v zariadení horné menu, kliknite na Pripojenie USB k počítaču a zaškrtnite Zariadenie pre médiá (MTP), ak chcete prenášať súbory. Neskôr sa môže táto položka vyberať automaticky po pripojení USB kábla.
 3. Automaticky sa nainštalujú ďalšie ovládače a v PC sa zobrazí nový disk, napríklad Lenovo TAB 2 A10-30 (platí pre typ Pro3 v2), alebo TB-8504F (platí pre typ Pro v3), iné typy môžu mať iné názvy.
 4. V novom disku môžete prehľadávať všetky súbory, napríklad:
 • Fotky/videá zo zariadenia: Interní úložište/DCIM/ a zložka Camera/Video
 • Snímky obrazovy: Interní úložište/Pictures/Snímky obrazovky, alebo Screenshots
 • Stiahnuté súbory (napr. cez prehliadač): Interní úložište/Download
 • Diagnostické správy a nahrávky livedata:
  • (Pro v3, Pro4): otvorte v diagnostike program ES File Exprorer (modrá ikona) a v ňom zložku  sdcard/CNLAUNCH/images. Na súbor ktorý chcete preniesť do PC dlhšie kliknite, označí sa (môžete vybrať aj viac), potom v spodnej časti vyberte tlačidlo Ďalší, v menu Kopírovať do a potom napríklad zložku DCIM a ok. Teraz môžete súbor nájsť cez PC v zložke Interní sdílené úložištì/DCIM
  • (Pro v2, Pro3 v2, Pro4, Pro5...): otvorte cez PC zložku Interní úložište/cnlaunch/X431Pro3S (alebo iný názov, napr. X431EuroPro4-5)/images (názvy môžu byť mierne odlišné). V tejto časti nájdete aj exportované CSV súbory pri vyššej rade zariadení (Pro4+Pro5).
   • Vytvorenie CSV súborov: Ako prvé si musíte uložiť klasické meranie - v diagnostike riadiacej jednotky nájdite merané veličiny (Livedata, Data Stream a podobný názov) a urobte klasické nahrávanie, ktoré potom uložíte. Teraz sa vráťte do hlavného menu, tam vyberte "Zpráva" (alebo inú časť, kde sú uložené diagnostické protokoly a namerané dáta), hore prepnite na "Recorded Data", kliknite na nahratý súbor a otvoria sa nahraté merané veličiny. Z nich zaškrtnite požadované a dolu vyberte "Export CSV". Tento exportovaný súbor sa uloží do priečinka vyššie.

 

Ak používate ďalšie programy na záznam, ukladanie, endoskop, zdieľanie... musíte si rovnakým spôsobom nájsť, kde ukladajú svoje súbory. Ako pri diagnostický správach, tak aj iné programy môžu ukladať súbory do zložiek bežne neprístupných cez PC, takže ich budete musieť kopírovať cez ES File Explorer. Tento program je predinštalovaný v niektorých zariadeniach, v iných si ho môžete doinštalovať, prípadne využiť nainštalovaný File Browser / Files

Ak by Vám nevyhovoval takýto spôsob prenosu súborov do PC, pri výbere môžete vybrať z menu Ďalší, potom Sdílet a čokoľvek ponúkané - uloženie na virtuálny Google Disk, odoslanie cez prednastavený Gmail účet, Bluetooth... v tejto časti sa môžu zobraziť aj ďalšie možnosti zdieľania, ak máte nainštalované iné programy, alebo sieťové tlačiarne.

 

UPOZORNENIE: Súbory (napr. CSV export) sú v INTERNEJ PAMATI, nie na SD karte. Po pripojení USB kábla sa môže zobraziť len SD karta a aj keď priečinky sedia (images...), nebudú v nich hľadané súbory. V takomto prípade doporučujeme prenos cez Bluetooth, príklad EURO Pro4 - prenos CSV:

 • V tablete otvorte modrú ikonu ES, hore tlačidlo Internal storage, cnlaunch, X431EUROpro4, images- dlhšie kliknite na vybraný CSV súbor (ak nebude vidno koncovky, otočte tablet na šírku), po označení tlačidlo s bodkami vpravo dolu, Share , Bluetooth a tam uvidíte svoj počítač
 • Ak by tablet nevidel počítač, tak na ňom treba spustiť prijímanie súborov - vpravo dolu kliknite pravým tlačidlom na ikonu Bluetooth  a v menu vyberte Prijať súbor. V programe ES sa dajú vybrať aj ďalšie možnosti zdieľania, napr. odoslanie cez Gmail (ak máte svoj Androidový účet nastavený v tablete). Tiež existujú návody ako sa dostať do internej pamäte cez USB kábel.

Uvedené postupy platia pre aktuálne systémy Windows (7, 8, 8.1, 10).