Zariadenia pre 1 koncern

VCDS, Focom, Lexia, Clip, V-Checker, KKL, BMW Technic, OP-DIAG, Witech...

Diagnostické zariadenia zamerané na 1 koncern so špičkovou podporou funkcií, často zhodné so zariadeniami používanými v auorizovaných servisiosch.