Aktualizácie

- Aktualizácia zariadeni MultiTool UHDS, Carprog (originálny) a programátora Uniprog 3000 prebieha automaticky, pre rozšírenie Carprogu o nové funkcie nás kontaktujte emailom.

- Pravidelná atualizácia zariadení FoCom/F-COM a osciloskopov CarScope je bezplatná, postupujte podľa priloženého návodu/stiahnite si nový program podľa dodanej licencie.

- Pre aktualizáciu/rozšírenie ďalších zariadení nás kontaktujte emailom.