47: Autocom - odblokovanie HW kľúča

Zariadenia Autocom sú chránené HW kľúčom, ktorý je zároveň komunikuje s online serverom. Pre bezproblémovú funkčosť doporučujeme:

  • Počítač so spusteným programom majte pripojený minimálne 1x za 60 dní na internete, aby sa licencia overila (proces prebieha automaticky na pozadí). Na konci tohto obdobia Vás sám program začne upozorňovať, že je potrebné do niekoľkych dní pripojiť zariadenie na internet, takže túto podmienku nemusite sledovať. Ak by ste limit zmeškali, kontrola licencie sa spustí automaticky, alebo ju urobíte manuálne cez súbor LAT.exe (stačí napísať vo Windowse do vyhľadávania).
  • Majte nainštalovaný vždy najnovší softvér - od verzie 2021.22 je napríklad vyriešené zablokovanie, ktoré výnimočne nastalo pri častom uspávaní počítača. HW kľúč mohol takéto prerušovanie činnosti vyhodnotiť ako zásah a zablokovať sa. Ak nemáte platnú licenciu a najnovší program, doporučujeme uspávanie v počítači vypnúť, alebo nás kontaktovať pre aktualizáciu. Ak už máte kľúč zablokovaný, urobte niektorý z nasledujúcich postupov: