Zdroj

Ak potrebujete zdroj pre Vaše diagnostické / servisné zariadenie, kontaktujte nás s požadovanými parametrami (typ zariadenia, prípadne typ konektora + napätie + prúdová zaťažiteľnosť).