UniProg 2008

Zariadenie Unioprog 2008 už nie je v ponuke. Jeho predaj bol ukončený pre dostupnosť nového modelu.

 

Ako náhradu sme zaradili do ponuky Uniprog 3000

 
Výhody:
Väčšia podpora obvodov, podpora flash pamätí, aktualizácie.