Vyberte typ emulátora:, pretým, ako pridáte produkt do košíka

Emulátor Lambda

Cena:0.00EUR
Pridať do košíka

Ńa sklade máme najmodernejšie verzie tohto emulátora (nastavenie v programe cez USB, výber emulácie lambdy, alebo katalyzátora).

 

Univerzálny Lambda emulátor pre vozidlá s bežnými skokovými sondami (nie širokopásmovými). Horné + spodné napätie výstupného signálu sa plynule nastavuje v rozmedzí 0-5V, takže sa dá nastaviť pre všetky bežné skokové sondy. Tieto emulátory je možné použiť k úplnej náhrade sondy pred katalizátorom, ktorú jednotka motora používa na vyhodnocovania spaľovania zmesi (okrem vyhrievacej časti, tá sa dá nahradiť výkonovým rezistorom), alebo za katalyzátorom (používané na vyhodnotenie účinnosti katalyzátora). Možnosť výberu 1-sondového a duálneho typu.

 

NOVINKA - USB verzia - s možnosťou kompletného nastavenia cez počítač (spodná úroveň signálu, horná úroveň signálu, dĺžka trvania jednotlivých úrovní - Duty period... štandardne býva 50%, pri tomto type máte možnosť ľubovoľne ju meniť).

 

Emulátor je vhodný pre vozidlá s LPG aj bez neho, ktoré:

- majú chybnú pôvodnú Lambda sondu a nová má vysokú cenu

- vypisujú chyby pri používaní LPG (systém zistí po prepnutí na LPG bohatú/chudobnú zmes

- vypisujú chyby ohľadom nízkej účinnosti katalyzátoraNapájanie  12V  +/-25%
Prevádzková teplota  -40 ... 90 C
Odolnosť  IP66

 

Viac informácií o Lambda sondách, farbách vodičov, typoch, závadách, kontrole...

http://www.lambdasensor.com/main/mindex.htm