29: VCDS / VIS - problém s prihlásením (2019)

Pravidelne sa nám hlásia zákazníci s problémom prihlásiť sa na oficiálny web pre stiahnutie / aktiváciu VCDS / VIS. V 99% prípadov nie je chyba u hlavného distribútora a na jeho serveroch, ale v počítači užívateľa. Ak ste v minulosti použili nelegálny klon VCDS, súčasťou rôznych techník na oddialenie jeho zablokovania (ku ktorému skôr či neskôr aj tak dochádza) sú pokusy o zablokovanie prístupu počítača na rôzne web stránky. Aj roky po odinštalovaní VCDS toto blokovanie ostáva a užívateľ má problémy s registráciou, aktualizáciou, vyhľadaním technických informácii cez Ross-Tech...

 

Riešenie:

- nájdite súbor hosts (pre Windows 7 býva v umiestnení C:Windowssystem32driversetc )

- otvorte ho v aplikácii Notepad, alebo Poznámkový blok

- vymažte z neho celý obsah (alebo len riadky, kde sú stránky, na ktoré chcete ísť) a uložte (skratkou CTRL+S)

- ak by sa súbor nedal hosts uložiť, skopírujte si ho na plochu, upravte, uložte CTRL+S a skopírujte naspäť do

C:Windowssystem32driversetc