28: WEBASTO+EBERSPACHER - kontrola zariadenia (2019)

  • Kontrola ovládačov
    Kontrola ovládačov

Ak máte problém s diagnostikou Webasto+Eberspächer, prejdite si nasledujúce body (platí pre najnovšie zariadenie 2019 bez prepínača):

- pripojte zariadenie u USB portu, skontrolujte či sú nainštalované ovládače (prvá fotka)

- na zariadení musí po pripojení USB prebehnúť celková kontrola (všetky kontrolky postupne blikajú), potom ostane blikať DTR+PWE a nakoniec ostať blikať len kontrolka PWR

- po pripojení napájania (12V) ostane kontrolka PWR svietiť

 

Kontrola cez program EDiTH (bez pripojeného kúrenia, len USB port k počítaču)

- otvorte program pre Eberspächer (EDiTH), vyberte rovnaký port zariadenia, ako je v správcovi zariadení

- otvorte Heater / Select Heater / prvá položka Airtronic - Automatic detection. Potvrďte okno "Áno"

- na zariadení by teraz malo okrem blikania krátko preblikovať TX, potom zasvietiť DTR a neskôr zasvietiť aj EDT (môže sa opakovať)

- ak máte pripojené napájanie (12V), na žltom vodiči môžete osciloskopom sledovať 12V signál spínaný impulzami na 0V (kompletne viditeľné pri časovej základni 1ms + trigrovanie). Na modrom vodiči sa pri tomto teste bude prepínať napätie 0V/12V.

 

 

Kontrola cez program WTT (bez pripojeného kúrenia, len USB port k počítaču)

- otvorte program pre Webasto (WTT), hore skontrolujte COM port (musí byť rovnaký, ako je v správcovi zariadení). Ak nie je správny (napríklad COM 0), vyberte ho cez menu Extras / COM port...

Dôležité - ak nie je správny COM port na výber, je pravdepodobne vysoký a program ho nevidí (napr. COM 85). V správcovi zariadení ho zmeňte napr. na COM1 / COM2 a program WTT ho zobrazí v ponuke na výber.

- otvorte Diagnosis / Start diagnosis

- na zariadení by teraz malo okrem blikania PWR krátko preblikávať TX

- ak máte pripojené napájanie (12V), na žltom vodiči môžete osciloskopom sledovať 12V signál spínaný impulzami na 0V (kompletne viditeľné pri časovej základni 1ms + trigrovanie). Na modrom vodiči pri tomto teste bude trvalo 0V.

 

Ak tieto testy prešli, máte správne programy, nastavenie portu a zariadenie sa snaží nadviazať komunikáciu. Ďalej môže byť problém nespojenia - nesprávny výber kúrenia z menu, nesprávne pripojenie kúrenia, chýbajúce napájanie / zopnutie kúrenia.