26: LAUNCH - vyčistenie zaplnenej pamäte (2020)

Pamäť zariadení Launch (CRP MOT, Pro, Pro3, Pro4, TAB...) sa môže zapĺňať neúspešnými aktualizáciami / stiahnutými súbormi / programami. Pri probléme s voľnou pamäťou použite postup na konci stránky. Pre radu X431 je popísané vyčistenie, prípadne kompletný reset (obnovenie) tabletu, pre CRP MOT vyčistenie.  Nové modely ako Turbo / Pro5 už majú aj internú pamäť dostatočne veľkú, aby ste nemuseli čistenie riešiť vôbec.

 

Upozornenie: Aktualizácia sa môže zastaviť pri vypnutí displeja, preto je vhodné pri prvom sťahovaní v nastaveniach / obrazovka  / režim spánku nastaviť maximálnu hodnotu (30 minút). Po dokončení môžete odnotu vrátiť napríklad na 5 minút.  

 

Referenčné údaje z testovania 5/2020 - nový kus X431 EURO Pro, Android 7.1.1

Zaplnenie nového zariadenia EN, neaktualizované: interná 7,10 z 16GB, microSD 5,86 z 29,24GB

Zaplnenie po vymazaní údajov VEHICLES+aktualizácii programov v tablete: interná 7,37 z 16GB, microSD 1,41 z 29,24GB

Zaplnenie po kompletnej aktualizácii CZ: interná 7,52 z 16GB, microSD 7,44 z 29,24GB

Referencia X431 EURO Pro 6/2020: Zaplnenie po kompletnej aktualizácii CZ: interná 7,45 z 16GB, microSD 7,27 z 29,24GB. Z porovnania vychádza, že zaplnenie jemne kleslo = softvér sa aktualizáciami nie len rozširuje o nové funkcie, ale zároveň optimalizuje.

Referencia X431 EURO Turbo 2/2021: Zaplnenie po kompletnej aktualizácii CZ: interná 15,01 z 32GB, microSD 0 z 32GB.