17: UDS protokol vo VW koncerne (2018)

Okolo roku 2008 sa v koncernových autách začali objavovať riadiace jednotky, ktoré komunikovali s novým štandardom UDS (Unified Diagnostic Services). Dnes je tento štandard v koncernových autách bežný, ako prvý mal podľa niektorých zdrojov všetky jednotky komunikujúce cez UDS VW Golf s modelovým rokom 2015. Tento štandard používa na komunikáciu klasickú CAN zbernicu (starší protokol KWP2000 používal K linku, ale bol dostupný aj pre CAN zbernicu) a jeho zavedením sa mierne zmenilo prostredie pri diagnostike. Vo VCDS napríklad prvé roky nebol možný automatický reset servisu, užívateľ musel ísť cez menu Adaptácia a hľadať položky ako ESI: Resetting ESI. Názvy položiek neboli vždy rovnaké, menu bolo obsiahle, bolo potrebné urobiť procedúru aj pre viaceré z nich... nie vždy sa tak reset podaril za za pár minút. Postupným vývojom sa ale aj toto zautomatizovalo a nové verzie programu VCDS nemajú problém s resetom cez automatické tlačidlo na hlavnej obrazovke. S príchodom UDS sa taktiež v programe zmenil spôsob výberu meraných veličín.

 

UDS priniesol do VCDS len malé zmeny, pre iné zariadenia ale znamenal vážnejší problém. Univerzálne diagnostiky vedeli nie vždy urobiť reset servisného intevalu, samostatné čítačky sa nie vždy spojili s novou riadiacou jednotkou. Postupné aktualizovanie tento problém vyriešilo, u lacných čítačiek často musela prísť generačná výmena.

 

Ukážka identifiácie jednotky s UDS a staršej s KWP2000 protokolom:

 

Ďalšie linky:

https://automotive.softing.com/en/standards/protocols.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Diagnostic_Services

 

 

Článok vytvorený 4.2.2018. Preberanie a ďalšie zverejnenie je možné len s uvedením zdroja.