10: Poďakovanie - koniec roka 2011 (2011)

Upozornenie: článok bol vytvorený v roku 2011

Vážení zákazníci,

 

neustály vývoj automobilovej techniky sa prejavuje stále vyššou náročnosťou nielen servisu, ale aj pravidelnej údržby vozidiel. Dnes je už väčšina zásahov spojená s nutnosťou využitia diagnostického zariadenia - či už pri hľadaní závady, vypnutí jej indikácie, alebo zapísaní  vykonanej údržby do vozidla. Spolu so zvyšovaním dopytu po vhodných zariadeniach rastie aj ponuka, nie však len správnym smerom. Vznikajú stále nové rýchlofirmy bez akýchkoľvek vedomostí z oblasti konštrukcie vozidla, priebehu spaľovania, spôsobov riadenia motora, funkcie snímačov a ich vyhodnocovania riadiacou jednotkou... alebo druhá kategória - predajcovia ktorí zastupujú len 1-2 značky zariadení a ich prehľad na trhu končí zhodnotením Náš model je najlepší. Skutočná ponuka nie je rozdelená na dobré a zlé zariadenia, ale na vhodnejšie a menej vhodné. Pre správny výber musí vedieť predajca Vašu predstavu o rozšírení služieb, podporovaných značkách, funkciách, zameranie servisu, uvažovanie obudúcich investíciách... len tak sa dá vybrať správny diagnostický systém, alebo kombinácia viacerých modelov. Práve skombinovanie 2-3 zariadení Vám môže priniesť nielen lepšiu funkčnosť a možnosti pre Váš servis, ale často aj značnú finančnú úsporu. Veríme, že aj v nasledujúcom roku budete využívať naše poradenstvo, ktorým vieme pripraviť najlepšie riešenie pre každý servis individuálne.

 

Touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú dôveru počas celého roku 2011 a zaželať úspešný nový rok 2012.