Diagnostické zariadenia

  • Univerzálna autodiagnostika

    Diagnostické zariadenia s podporou pre viac ako 1 koncern, EOBD čítačky, datalogery...

  • Špecializované zariadenia

    Diagnostické zariadenia zamerané na 1 koncern so špićkovou podporou funkcií, často zhodné so zariadeniami používanými v auorizovaných servisiosch... +diagnostika kúrení Webasto.

Stránky:
     
    • Pridaj link:
    • www.facebook.com